Canolfan LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Gwlad Pwyl
+44 (0) 1271 344 000

TS2 Space Yn buddsoddi mewn AI Startups

CRONFEYDD AR GYFER PROSIECTAU AI

TS2 Space, gweithredwr cyfathrebu lloeren, yn dyblu fel buddsoddwr ariannol gyda ffocws ar gefnogi prosiectau sy'n trosoledd pŵer deallusrwydd artiffisial.

Yn ôl y diweddaraf TS2 Space adroddiad, mae dros un rhan o dair o fuddsoddwyr cyfalaf menter, chwaraewyr allweddol wrth ariannu arloesiadau technolegol, yn credu y bydd y sector deallusrwydd artiffisial yn dod â'r twf mwyaf arwyddocaol ymhlith yr holl sectorau technoleg. Mae cronfeydd cyfalaf menter yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi prosiectau arloesol, gan ddarparu'r adnoddau angenrheidiol i gwmnïau ifanc ddatblygu eu syniadau. TS2 Space, gan ei fod yn un o'r buddsoddwyr hyn, yn chwilio am dimau gyda syniadau parod ar gyfer prosiectau sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial sydd angen cymorth ariannol.

Mae buddsoddwyr cyfalaf menter yn credu'n gryf mai deallusrwydd artiffisial yw'r allwedd i ddatblygiadau arloesol mewn technoleg a masnach. Mae mwyafrif sylweddol, dros 70 y cant, o'r buddsoddwyr hyn yn rhagweld y bydd AI cynhyrchiol yn chwyldroi'r byd yn y pum mlynedd nesaf. Ar ben hynny, mae tebygolrwydd uchel y bydd yn arwain at genhedlaeth newydd o “unicorns technoleg” - cwmnïau preifat gyda phrisiadau o biliwn o ddoleri neu fwy.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y sector technoleg ariannol fel un o'r sectorau sy'n cynhyrchu'r twf mwyaf arwyddocaol, gan dynnu sylw at y rôl hanfodol y gall buddsoddwyr cyfalaf menter ei chwarae yn y maes hwn. TS2 Space yn barod i fuddsoddi mewn prosiectau arloesol yn ymwneud â deallusrwydd artiffisial, gan gynnwys prosiectau fintech.

Yn ddiweddar, mae prosiect ChatGPT wedi ennyn diddordeb aruthrol. Mae ei ddatblygiad cyflym wedi cyffroi buddsoddwyr ac wedi darparu tystiolaeth bod gan y sector deallusrwydd artiffisial y potensial i gynhyrchu twf aruthrol. TS2 Space, gan ddeall pwysigrwydd galluoedd technegol, hefyd yn chwilio am ddatblygwyr dawnus i greu cymwysiadau ChatGPT yn yr economi.

TS2 Space yn barod i fuddsoddi mewn prosiectau sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i gefnogi eu datblygiad a'u cymhwysiad mewn amrywiol feysydd bywyd. Diolch i TS2 SpaceYn sgil buddsoddiadau ariannol, mae timau sydd â syniadau ar gyfer prosiectau sy'n gysylltiedig ag AI yn cael cyfle i ddatblygu a gweithredu eu prosiectau, gan ganiatáu ar gyfer canlyniadau gwell wrth ddefnyddio deallusrwydd artiffisial. Mae'r strategaeth hon yn dangos sut mae cronfeydd cyfalaf menter, fel TS2 Space, yn gallu cataleiddio arloesedd trwy ddarparu cyfalaf a chymorth angenrheidiol i gyflymu datblygiad deallusrwydd artiffisial. Mae'n dystiolaeth o botensial y sector AI a rôl hanfodol cronfeydd cyfalaf menter wrth drawsnewid y potensial hwn yn realiti, gan helpu timau creadigol i wireddu eu prosiectau uchelgeisiol.

GWNEUD YMCHWILIAD

Angen mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â ni heddiw!