Canolfan LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Gwlad Pwyl
+44 (0) 1271 344 000

Busnes Starlink

BUSNES STARLINK

Croeso i Starlink Business, y gwasanaeth rhyngrwyd lloeren chwyldroadol sy'n newid y gêm i fusnesau mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell. Gyda Starlink, gallwch fwynhau mynediad cyflym i'r rhyngrwyd nad oedd ar gael o'r blaen, ni waeth ble mae'ch busnes wedi'i leoli.

Mae lloerennau orbit daear isel SpaceX yn darparu hwyrni isel, gan ei gwneud hi'n bosibl defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer gweithgareddau sy'n gofyn am gyfathrebu amser real, megis fideo-gynadledda a gemau ar-lein. Mae hyn yn golygu y gall eich busnes weithredu'n effeithlon ac yn effeithiol, ni waeth ble rydych chi wedi'ch lleoli.

Gyda Starlink Business, gallwch gael mynediad at gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy y gellir ei ehangu, sy'n golygu y gallwn ehangu ein cwmpas yn gyflym trwy lansio mwy o loerennau i orbit. Mae'r scalability hwn yn ein gwneud yn ateb delfrydol ar gyfer ardaloedd gwledig sy'n aml yn cael eu tanwasanaethu gan ddarparwyr rhyngrwyd traddodiadol.

Mae ein gwasanaeth yn hawdd i'w osod a'i ddefnyddio, gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio sy'n ei gwneud hi'n hawdd rheoli'ch cysylltiad rhyngrwyd. Rydym yn cynnig amrywiaeth o becynnau i weddu i'ch anghenion busnes, gyda phrisiau sy'n gystadleuol ac yn dryloyw.

Mae Starlink Business yn berffaith ar gyfer busnesau o bob math, gan gynnwys y rhai sy'n gweithredu mewn lleoliadau anghysbell fel mwyngloddio neu chwilio am olew a nwy. Mae ein cysylltiad rhyngrwyd dibynadwy yn ei gwneud hi'n bosibl gweithredu'n effeithlon ac yn ddiogel, ac mae ein hwyrni isel yn arbennig o fuddiol i fusnesau sy'n dibynnu ar ddata amser real, fel monitro tywydd neu seismig.

Ymunwch â'r miloedd o fusnesau sydd eisoes yn mwynhau manteision Starlink Business. Ffarwelio â chysylltiadau rhyngrwyd araf, annibynadwy a helo â rhyngrwyd cyflym sy'n hygyrch ni waeth ble rydych chi. Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy am sut y gallwn helpu eich busnes i ffynnu.

GWNEUD YMCHWILIAD

Angen mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â ni heddiw!