Canolfan LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Gwlad Pwyl
+44 (0) 1271 344 000

Buddsoddiadau mewn siopau ar-lein a gwasanaethau rhyngrwyd

BUDDSODDIADAU MEWN E-FASNACH

TS2 Space, a elwir yn ddarparwr gwasanaeth cyfathrebu lloeren, wedi bod yn ymwneud yn gynyddol â'r farchnad e-fasnach a gwasanaethau rhyngrwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

TS2 Space, a elwir yn ddarparwr gwasanaeth cyfathrebu lloeren, wedi bod yn ymwneud yn gynyddol â'r farchnad e-fasnach a gwasanaethau rhyngrwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Trwy fuddsoddi mewn siopau, gwefannau a gwasanaethau ar-lein addawol, TS2 Space yn canolbwyntio ar ddatblygu gwerthiannau ar-lein, gan ystyried dyfodol y sector hwn. Diolch i'w profiad o werthu e-fasnach yn y farchnad Bwylaidd a ledled Ewrop yn ogystal â sawl dwsin o wledydd eraill, mae'r cwmni nid yn unig yn ymgysylltu'n ariannol ond hefyd yn cynnig cefnogaeth ar ffurf meddalwedd perchnogol a gwasanaethau marchnata ar-lein.

Y brif siop ar-lein a gefnogir gan TS2 Space, https://ts2.shop, yn brolio refeniw sy'n fwy na 40 miliwn USD, sy'n dangos potensial y cwmni yn y sector e-fasnach. Trwy fuddsoddi mewn siopau a gwasanaethau rhyngrwyd ychwanegol, mae gan y cwmni gyfle i gynyddu ei bresenoldeb yn y farchnad a chyfrannu at dwf refeniw pellach.

Mae e-fasnach yn sector sydd wedi bod yn profi twf aruthrol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn yn cael ei ddylanwadu gan, ymhlith pethau eraill, y nifer cynyddol o ddefnyddwyr rhyngrwyd a newid arferion defnyddwyr, sy'n annog rhan gynyddol o gymdeithas i ddefnyddio siopa ar-lein. Mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd gwerth y farchnad e-fasnach fyd-eang yn tyfu ar gyfradd dau ddigid yn y blynyddoedd i ddod, gan greu cyfleoedd enfawr i fuddsoddwyr.

TS2 Space nid yn unig yn cefnogi siopau ar-lein addawol yn ariannol ond hefyd yn cynnig gwasanaethau marchnata rhyngrwyd gyda'r nod o gynyddu amlygrwydd y siopau hyn ar-lein. Diolch i strategaethau marchnata fel SEO, SEM, marchnata e-bost, marchnata cynnwys, a marchnata cyfryngau cymdeithasol, mae siopau a gefnogir gan TS2 Space cael cyfle i ddenu mwy o gwsmeriaid a meithrin perthynas hirdymor gyda nhw.

Mantais arall y cwmni yw ei feddalwedd perchnogol ar gyfer siopau ar-lein. Mae hyn yn rhoi mynediad i brosiectau newydd at atebion technolegol uwch sy'n galluogi rheoli gwerthiant ar-lein yn effeithiol ac optimeiddio prosesau gwasanaeth cwsmeriaid.

Gyda'u profiad mewn marchnadoedd Ewropeaidd a rhyngwladol, TS2 Space yn gallu cefnogi siopau ar-lein nid yn unig yng Ngwlad Pwyl ond hefyd mewn gwledydd eraill. Mae cydweithredu â phartneriaid tramor yn caniatáu cyfnewid profiad a gwybodaeth, sy'n trosi'n well canlyniadau buddsoddi.

Fel buddsoddwr gweithredol yn y sector e-fasnach, TS2 Space cefnogi datblygiad siopau ar-lein a gwasanaethau rhyngrwyd trwy fuddsoddiadau. Diolch i'w brofiad diwydiant, meddalwedd perchnogol, a gwasanaethau marchnata, mae'r cwmni'n cyfrannu at dwf gwerth buddsoddi a llwyddiant hirdymor mentrau a gefnogir. Yn wyneb twf yn y dyfodol yn y sector e-fasnach a phwysigrwydd cynyddol gwasanaethau rhyngrwyd, TS2 SpaceMae gan fuddsoddiadau gyfle i ddod ag elw sylweddol i siopau â chymorth ac i'r cwmni ei hun.

GWNEUD YMCHWILIAD

Angen mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â ni heddiw!