Canolfan LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Gwlad Pwyl
+44 (0) 1271 344 000

Amdanom ni

BETH RYDYM YN EI WNEUD

TS2 SPACE yn darparu
gwasanaethau telathrebu trwy ddefnyddio'r cytserau lloeren byd-eang

TS2 SPACE mae cynhyrchion yn arbennig o ddefnyddiol mewn amodau lle mae cyfathrebu traddodiadol yn anodd neu'n amhosibl, er enghraifft oherwydd diffyg seilwaith daearol priodol.

Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer anghenion amddiffyn. Yn achos cymryd rhan mewn gwrthdaro arfog a theithiau cadw heddwch, mae angen systemau cyfathrebu wedi'u hamgryptio a throsglwyddo data. Ar yr un pryd, dylent weithredu'n annibynnol ar seilwaith telathrebu lleol.

Mae systemau cyfathrebu lloeren yn ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer y fyddin. Mae gwasanaethau achub, yn enwedig y rhai sy'n gweithio mewn amodau anodd lle mae ymateb ar unwaith yn hanfodol (ee ar y môr neu mewn ardaloedd y mae trychinebau naturiol yn effeithio arnynt), hefyd angen system gyfathrebu annibynnol.

TS2 SPACE hefyd yn cynnig y posibilrwydd o rentu ffonau lloeren ar gyfer selogion chwaraeon eithafol. Mewn mannau gwyllt, lle nad oes aneddiadau dynol am gannoedd o gilometrau sgwâr, gall cyswllt ffôn cyson fod yn gyfle i oroesi antur oes yn ddiogel.

CYSYLLTU Â NI